หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > มอบของขวัญปีใหม่ให้แก่หน่วยงานในมหาวิทยาลัยโดยฝ่ายวิชาการ รร.สาธิต
มอบของขวัญปีใหม่ให้แก่หน่วยงานในมหาวิทยาลัยโดยฝ่ายวิชาการ รร.สาธิต

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-01-12 15:47:12

มอบของขวัญปีใหม่ กองบริการการศึกษา โดย อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ ศรีมา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

โรงเรียนสาธิต เริ่มส่งความสุขมอบให้แก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภ้ฏสวนสุนันทา โดย รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการ มอบหมายให้รองผู้อำนวยการ ให้นำของขวัญปีใหม่ไปมอบให้แก่หน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัย