หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนสาธิต แสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร ในการเข้ารับตำเเหน่ง “รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตนครปฐม”
คณะผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนสาธิต แสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร ในการเข้ารับตำเเหน่ง “รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตนครปฐม”

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-01-18 16:17:09

                 คณะผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนสาธิต แสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร ในการเข้ารับตำเเหน่ง “รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตนครปฐม”

Download