หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะผู้บริหารศึกษาดูงานโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
คณะผู้บริหารศึกษาดูงานโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-01-18 15:11:08

           วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563  รศ.ดร.สมเกียรติ  กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภักสวนสุนันทา เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณศรี จันทร์ทรง  ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ให้การต้อนรับ และแลกเปลี่้ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน และพาเยี่ยมชมห้องเรียนและสถานที่ต่างๆภายในบริเวณโรงเรียน