หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ร่วมงาน SSRU Open House
ร่วมงาน SSRU Open House

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-01-18 15:01:50

              วันที่ 7 ธันวาคม 2563  รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา พร้อมทั้งตัวแทนคณะผู้บริหารคณาจารย์และนักเรียนสาธิตฯ ได้เข้าร่วมพิธีเปิด งาน SSRU Open House 2020  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งกล่าวเปิดงานและได้ร่วมถ่ายภาพกับทางคณะผู้บริหารและตัวแทนนักเรียนสาธิตฯ