หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ในการเข้ารับตำแหน่ง “ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ”
ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ในการเข้ารับตำแหน่ง “ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ”

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-11-06 18:21:13

                  คณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรโรงเรียนสาธิต แสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ในการเข้ารับตำแหน่ง “ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ”


Download