หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบทดสอบตามมาตรฐานทางภาษาอังกฤษของสถาบันภาษาธรรมศาสตร์ (TU-SET)
สอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบทดสอบตามมาตรฐานทางภาษาอังกฤษของสถาบันภาษาธรรมศาสตร์ (TU-SET)

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-11-06 18:17:14

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563 โครงการภาคภาษาอังกฤษ จัดสอบโครงการสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบทดสอบตามมาตรฐานทางภาษาอังกฤษของสถาบันภาษาธรรมศาสตร์ (TU-SET) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3  โดย รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการ  มาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าสอบวัดความรู้ในครั้งนี้