หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ถวายมุทิตาสักการะ พระธรรมกิตติเมธี (เกษม สญฺญโต ป.ธ.๙. Ph.D.) ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร เนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล ๖๖ ปี
ถวายมุทิตาสักการะ พระธรรมกิตติเมธี (เกษม สญฺญโต ป.ธ.๙. Ph.D.) ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร เนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล ๖๖ ปี

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-11-06 18:08:39

               วันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ คณะผู้บริหาร อาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ถวายมุทิตาสักการะ พระธรรมกิตติเมธี  (เกษม สญฺญโต ป.ธ.๙. Ph.D.) กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑๖ - ๑๗ - ๑๘ (ธรรมยุต) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร เนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล ๖๖ ปี  ณ อาคารพิพิธภัณฑ์มหาราชานุสรณ์ ร.๔ วัดราชาธิวาสวิหาร

Download