หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอแสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี
ขอแสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-11-21 21:47:14

  

            วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 คณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์  ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


Download