หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > แสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์
แสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-11-21 21:39:44

วันนี้ (4 พ.ย. 63) คณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาDownload