หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ นำเสนอผลการดำเนินงานให้แก่ผู้บริหารโรงเรียนได้รับทราบ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ นำเสนอผลการดำเนินงานให้แก่ผู้บริหารโรงเรียนได้รับทราบ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-11-21 21:28:58

วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ ทั้ง 8 กลุ่ม ได้นำเสนอผลการดำเนินงาน การจัดการเรียนการสอน ตาม Roadmap ที่ได้วางไว้ ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียน รับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา 
Download