หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-11-21 21:27:02


                

                วันที่ 30 ตุลาคม 2563  การสอบปลายภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2563 วันแรกของระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ซึ่งการสอบปลายภาคนี้ ได้กำหนดการสอบระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2563 

Download