หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมเตรียมความพร้อมนักเรียนระดับชั้น ม.4 ที่ผ่านการคัดเลือกในโครงการเข้าศึกษาต่อในคณะแพทย์ศาสตร์หรือคณะในกลุ่มสถาบันแพทย์ศาสตร์แห่งประเทศไทย
ประชุมเตรียมความพร้อมนักเรียนระดับชั้น ม.4 ที่ผ่านการคัดเลือกในโครงการเข้าศึกษาต่อในคณะแพทย์ศาสตร์หรือคณะในกลุ่มสถาบันแพทย์ศาสตร์แห่งประเทศไทย

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-11-21 21:23:50

             วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563  ฝ่ายวิชาการร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยอาจารย์ ดร.สุดารัตน์ ศรีมา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมนักเรียนระดับชั้น ม.4 ที่ผ่านการคัดเลือกในโครงการเข้าศึกษาต่อในคณะแพทย์ศาสตร์หรือคณะในกลุ่มสถาบันแพทย์ศาสตร์แห่งประเทศไทย โดยดำเนินการตาม Road Map ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อที่จะพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเข้าสอบแข่งขันในคณะแพทย์ศาสตร์ตามเป้าหมายที่วางไว้