หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน สอบ Pre-HSK Online ระดับ 3-4 ครั้งที่ 2 ก่อนสอบจริง
นักเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน สอบ Pre-HSK Online ระดับ 3-4 ครั้งที่ 2 ก่อนสอบจริง

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-11-21 21:09:28

             

                          นักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย แผนการเรียนภาษาอังกฤษ -ภาษาจีน สอบ Pre-HSK Online  ระดับ 3-4 ครั้งที่ 2 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบจริง ตามโครงการ Road map กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน  และยังเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับทุนเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในต่างประเทศอีกด้วย