หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 - 3 โรงเรียนสาธิตเข้ารับการปฐมนิเทศ
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 - 3 โรงเรียนสาธิตเข้ารับการปฐมนิเทศ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-11-21 21:05:59

                 วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 - 3  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้ารับการปฐมนิเทศนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2563 ณ ศูนย์ฝึกวิชาทหาร ตามระดับชั้นปีที่กำหนดไว้   โดยจะเริ่มเรียนทุกวันพุธ ระหว่างวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563  - 16 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 - 17.00 น.