หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > English Club เพื่อการพัฒนาทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรม Game-based Learning
English Club เพื่อการพัฒนาทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรม Game-based Learning

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-10-27 11:26:58

               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมุ่งพัฒนาทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ  ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานที่สามารถต่อยอด การพัฒนาศักยภาพทางภาษาของผู้เรียนในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Game-based learning ในคาบชมรมทุก ๆ วันอังคารเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะทางภาษาในบรรยากาศแห่งความสนุกสนาน พร้อมทั้งได้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ ๆ ที่น่าสนใจอีกด้วย

ที่มา : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ