หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 /2567
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 /2567

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-07-02 16:41:21

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
วันที่ 8 - 12 กรกฎาคม 2567

ระดับชัั้น

โครงการภาคภาษาอังกฤษ (EP)

โครงการความเป็นเลิศทางภาษา (GEP)

ม.1 - ม.3

Midterm Examination Schedule M1-M3 .pdf

ตารางสอบ ม.1-ม.3 GEP 1-67.pdf

ม.4

Midterm Examination Schedule M4 .pdf

ตารางสอบ ม.4 GEP 1-67.pdf

ม.5

Midterm Examination Schedule M5 .pdf

ม.6
เนื้อหาสำหรับการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 / 2567

เนื้อหาสอบ ม.1.pdf
เนื้อหาสอบ ม.2.pdf
เนื้อหาสอบ ม.3.pdf
เนื้อหาสอบ ม.4.pdf
เนื้อหาสอบ ม.5.pdf
เนื้อหาสอบ ม.6.pdf