หน้าหลัก > ข่าว > แนะแนวการศึกษา/ทุนการศึกษา > โครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม เอ็นจีเนียส ณ ประเทศ สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ อังกฤษ และฝรั่งเศส
โครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม เอ็นจีเนียส ณ ประเทศ สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ อังกฤษ และฝรั่งเศส

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-08-04 13:27:24

            โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล (Engenius International Student Exchange Program) จะดำเนินโครงการสอบชิงทุนการศึกษา เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระยะสั้น สำหรับเยาวชนไทย ณ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา, เมืองเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์, กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ, เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส รุ่นที่ 7 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ แลกเปลียนวัฒนธรรม และใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ในระหว่างปิดภาคเรียนDownload