หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะผู้บริหารและบุคลากร เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดพระประโทณเจดีย์ วรวิหาร จังหวัดนครปฐม
คณะผู้บริหารและบุคลากร เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดพระประโทณเจดีย์ วรวิหาร จังหวัดนครปฐม

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-11-09 15:57:10

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓  รองศาสาตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากร  เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดพระประโทณเจดีย์ วรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ พระอารามหลวงต่างๆ เป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีนี้จะมีพิธีถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดพระประโทณเจดีย์ วรวิหาร ต.พระประโทน อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม  โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธี