หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมบุคลากรประจำเดือนตุลาคม
ประชุมบุคลากรประจำเดือนตุลาคม

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-10-22 12:36:36

วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการ จัดประชุมบุคลากร ประจำเดือนตุลาคม  เพื่อชี้แจงการปฏิบัติราชการในเดือนตุลาคมให้แก่บุคลากรได้รับทราบ