หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตเข้าพบและแสดงความยินดีกับ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ ในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตเข้าพบและแสดงความยินดีกับ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ ในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-10-15 22:53:09

วันที่ 7 ต.ค.2563 คณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว เข้าพบและแสดงความยินดีกับ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ ในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์