หน้าหลัก > ข่าว > แนะแนวการศึกษา/ทุนการศึกษา > ทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา รุ่นที่ 4 (พ.ศ.2564-2565)
ทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา รุ่นที่ 4 (พ.ศ.2564-2565)

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-11-25 10:35:17

โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน Engenius รับสมัครนักเรียนเพื่อสอบชิงทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน USA. ยุโรป ละตินอเมริกา แอฟริกาใต้ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยรับสมัครนักเรียนชั้น ม.3-4 อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีในวันเดินทางปีการศึกษา 2564 มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5โดยทางโครงการจะจัดสอบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ในวันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 13.00-15.00(นักเรียนเฉพาะสาธิตสวนสุนันทา สมัครฟรี!)

เฉพาะทุน USA. มีทั้งทุนเต็มจำนวน ทุน50% และทุน 25%

นักเรียนที่สนใจสามารถกรอกใบสมัครและนำส่งที่สำนักงานโครงการภาคภาษาอังกฤษ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 7 กันยายน 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่อาจารย์นวลมรกต  ทวีทอง