หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-09-18 09:48:06

ความภาคภูมิใจของชาวสาธิตสวนสุนันทา

รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ได้เข้ารับเกียรติบัตร และเข็มครุฑทองคำเชิดชูเกียรติ  “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น” ประจำปี 2562 เมื่อวันที 21 สิงหาคม 2563  จาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ความภาคภูมิใจนี้นำมาซึ่งความน่ายินดีและน่าประทับใจที่พวกเราได้มีผู้นำที่มีวิสัยทัศน์อันกว้างไกลและนำพาโรงเรียนให้เป็นที่ประจักษ์สู่สากล ในนามคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักเรียนทุกคน จึงขอแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการในครั้งนี้