หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-09-15 12:33:15

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ระหว่างวันที่ 24 - 28 สิงหาคม 2563


ระดับชั้น


ความเป็นเลิศทางภาษา (GEP)


ภาคภาษาอังกฤษ (EP)


ม.1

Midterm-Exam-GEP1.pdf

Midterm-Exam-EP1.pdf

ม.2

Midterm-Exam-GEP2.pdf

Midterm-Exam-EP2.pdf

ม.3

Midterm-Exam-GEP3.pdf

Midterm-Exam-EP3.pdf

ม.4

Midterm-Exam-GEP4.pdf

Midterm-Exam-EP4.pdf

ม.5

Midterm-Exam-GEP5.pdf

Midterm-Exam-EP5.pdf

ม.6

Midterm-Exam-GEP6.pdf

Midterm-Exam-EP6.pdf