หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การเปิดเรียนแบบ On-site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เต็มรูปแบบ
การเปิดเรียนแบบ On-site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เต็มรูปแบบ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-08-27 23:31:29

ตารางเรียน
 เริ่มใช้ตั้งแต่ 17 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

ระดับชั้น

โครงการความเป็นเลิศทางภาษา (GEP)

โครงการภาคภาษาอังกฤษ (EP)

ม.1
รายชื่อนักเรียน ระดับชั้น ม.1 
M.1-GEP(Update27-8-63).pdf

M.1-EP(Update27-8-63).pdf

ม.2

M.2-GEP(Update27-8-63).pdf

M.2-EP(Update27-8-63).pdf

ม.3

M.3-GEP(Update27-8-63).pdf

M.3-EP(Update27-8-63).pdf

ม.4

M.4-GEP(Update27-8-63).pdf

M.4-EP(Update27-8-63).pdf

ม.5

M.5-GEP(Update27-8-63).pdf

M.5-EP(Update27-8-63).pdf

ม.6

M.6-GEP(Update27-8-63).pdf

M.6-EP(Update27-8-63).pdf

รายชื่อนักเรียน ระดับชั้น ม.1    ดาวน์โหลดที่นี่

ห้องเรียนใหม่ ระดับชั้น ม.1 - ม.6    ดาวน์โหลดที่นี่

ประกาศการเปิดเรียนแบบ-On-site-เต็มรูปแบบ.pdf

ตารางเรียน ระดับชั้น ม.1 - ม.6   ดาวน์โหลดที่นี่

รายชื่อนักเรียน ระดับชั้น ม.1    ดาวน์โหลดที่นี่

ห้องเรียนใหม่ ระดับชั้น ม.1 - ม.6    ดาวน์โหลดที่นี่