หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักเรียน ม.4 เข้ารับการสอบคัดเลือกนักศึกษาวิชาทหารปีที่ 1
นักเรียน ม.4 เข้ารับการสอบคัดเลือกนักศึกษาวิชาทหารปีที่ 1

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-08-17 13:17:01

          วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 นักเรียนระดับชั้น ม.4 ที่สมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ได้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อสอบวัดสมรรถนะทางด้านร่างกายของนักเรียน โดยมีอาจารย์ภาคภูมิ คล้ายทอง อาจารย์ณัฐสันต์ สินธุชัยภาคเสรี และอาจารย์อลงกต วงศ์ศรียา ควบคุมนักเรียนไปสนามสอบ