หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมบุคลากร ประจำเดือนสิงหาคม
ประชุมบุคลากร ประจำเดือนสิงหาคม

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-08-17 12:25:13

          วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 ประชุมบุคลากรประจำเดือนสิงหาคม โดยมีผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ กล่าวชี้แจงผลการดำเนินงาน และการปฏิบัติงานต่างๆ ในเดือนสิงหาคม โดยบุคลากรทุกท่านมีความสำคัญต่อโรงเรียนที่จะนำไปสู่เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่ได้วางไว้ เพื่อพัฒนานักเรียนให้ประสบความสำเร็จในการเรียนและการใช้ชีวิตในสังคม รวมทั้งการพัฒนานักเรียนให้ไปสู่ Global Citizen