หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมคณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตฯ
ประชุมคณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตฯ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-08-17 12:18:22

                วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563  เวลา 13.00 น.  ประชุมคณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการ เป็นประธานในการประชุม ครั้งนี้