หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนความประพฤติดี
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนความประพฤติดี

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-08-17 12:18:22

              วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 อาจารย์ระยอง ก้านดอกไม้ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน เป็นประธานในการประชุม การคัดเลือกนักเรียนรางวัลความประพฤติดี และคนดีศรีสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2562