หน้าหลัก > ข่าว > แนะแนวการศึกษา/ทุนการศึกษา > สอบชิงทุนโครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนรัฐบาลอเมริกา / นิวซีแลนด์ ประจำปี 2021-2022
สอบชิงทุนโครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนรัฐบาลอเมริกา / นิวซีแลนด์ ประจำปี 2021-2022

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-11-25 10:35:09

สอบชิงทุนโครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนรัฐบาลอเมริกา / นิวซีแลนด์

ประจำปี 2021-2022


โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ฝ่ายมัธยม) มีความร่วมมืออย่างเป็นทางการ (MOU) กับมูลนิธิ PAX แห่งประเทศสหรัฐอเมริกาและ Your Education แห่งประเทศนิวซีแลนด์เปิดรับสมัครสอบชิงทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนตั้งแต่วันนี้ - 19 สิงหาคม 63


นักเรียนที่สนใจสามารถขอและส่งใบสมัครได้ที่

อาจารย์นวลมรกต นวลมรกต ห้อง สำนักงาน EP


กำหนดการสอบ 22 สิงหาคม 63 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย