หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมร่างประเมินปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ประชุมร่างประเมินปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-08-04 16:29:15

              วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. คณะผู้บริหาร และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ร่วมประชุมเพื่อรับทราบร่างแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว  ผู้อำนวยการ เป็นประธานในการประชุม