หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมคณะกรรมการจัดหาทุนศึกษาต่อต่างประเทศ
ประชุมคณะกรรมการจัดหาทุนศึกษาต่อต่างประเทศ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-08-04 13:26:41

        ในวันที่ 11 กรกฏาคม 2563 เวลา 9.20 น. โรงเรียนสาธิตฯ โดย รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ได้จัดประชุมคณะกรรมการจัดหาทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในต่างประเทศ โดยพิจารณาในกลุ่มประเทศเอเซีย,ยุโรป ,อเมริกา และออสเตรเลียเพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพทางด้านวิชาการของนักเรียนเพื่อก้าวไปสู่ Global Citizen ที่สมบูรณ์