หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การรับประทานอาหารกลางวันของนักเรียน
การรับประทานอาหารกลางวันของนักเรียน

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-08-04 13:26:41

        การรับประทานอาหารโครงการอาหารกลางวัน ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีอาจารย์และบุคลากรของโรงเรียน ช่วยดูแลนักเรียนในการเข้าแถวรับอาหาร มีการจัดจุดให้นั่งในการรับประทานอาหาร เพื่อเว้นระยะห่างและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย