หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รักษาการอธิการบดี ตรวจเยี่ยม รร.สาธิต ในวันเปิดภาคเรียนวันแรก
รักษาการอธิการบดี ตรวจเยี่ยม รร.สาธิต ในวันเปิดภาคเรียนวันแรก

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-08-04 13:26:41

          วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันท์ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสาธิตฯ ในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันแรก พร้อมทั้งกล่าวชื่นชมในมาตราการต่างๆของโรงเรียน โดยมี คณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิต นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะผู้บริหารโรงเรียนให้การต้อนรับ