หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหารตรวจสอบความพร้อมของโรงเรียน
ผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหารตรวจสอบความพร้อมของโรงเรียน

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-08-04 13:26:41

        วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตรวจสอบความเรียบร้อยการจัดห้องเรียน โรงอาหาร และการจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ซึ่งทางโรงเรียนมีความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนในวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 นี้