หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติแก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติแก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-08-04 13:26:41

         นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้ารับการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติการฝึกการสอนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมี อาจารย์ชูฉกาจ ชูเลิศ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และอาจารย์ระยอง ก้านดอกไม้ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน กล่าวชี้แจงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นักศึกษาชั้นปีที่ 5 จะอยู่ที่โรงเรียนสาธิต ตลอดปีการศึกษา 2563 นี้ เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์สอนจากอาจารย์ที่มีความสามารถของโรงเรียน นำไปพัฒนา ฝึกฝน และเป็นครูที่ดี เพื่อสร้างอนาคตของชาติ