หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมอบรม Google Classroom
อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมอบรม Google Classroom

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-08-04 13:26:48

          วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 อาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมอบรมการใช้งาน Google Classroom โดยมีอาจารย์สาวิตรี ผิวงาม อาจารย์ประจำวิชาคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรอบรม เพื่อเพิ่มความรู้ให้กับอาจารย์ ซึ่งเป็นเครื่องมือช่วยให้อาจารย์สามารถสร้างสื่อการสอนให้นักเรียนได้เรียนและส่งงานแก่อาจารย์ได้ผ่านระบบออนไลน์