หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะครุศาสตร์สังเกตการณ์สอน
ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะครุศาสตร์สังเกตการณ์สอน

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-08-04 13:26:48

        วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 นักศึกษาสังเกตุการณ์สอนวิชาชีพครู ปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จำนวน 9 คน มาสังเกตุการณ์สอนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นเวลา 20 วัน โดยมี รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน มาให้การต้อนรับนักศึกษา นักศึกษามาเรียนรู้ประสบการณ์การสอนของอาจารย์ที่มีความสามารถ ความชำนาญ ในด้านต่างๆ นำไปพัฒนาความรู้ของนักศึกษา เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์วิชาชีพครู และนำไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในปีถัดไป