หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สหการโรงเรียน เปิดจำหน่ายอุปกรณ์การเรียนล่วงหน้า
สหการโรงเรียน เปิดจำหน่ายอุปกรณ์การเรียนล่วงหน้า

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-08-04 13:26:48

         วันที่ 25 -26 มิถุนายน 2563 สหการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดจำหน่ายอุปกรณ์การเรียน ให้แก่ผู้ปกครองและนักเรียน เพื่อลดความแออัดในช่วงวันเปิดภาคเรียน โดยผู้ปกครองสามารถมาซื้อได้ที่สหการของโรงเรียน อาคาร 14 ชั้น 1 ซึ่งตั้งอยู่ด้านในบริเวณโรงอาหารของโรงเรียน