หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บุคลากรเข้ารับฟัง “การทำผลงานวิจัยและการเผยแพร่ในระดับชาติ, นานาชาติ” โดยรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
บุคลากรเข้ารับฟัง “การทำผลงานวิจัยและการเผยแพร่ในระดับชาติ, นานาชาติ” โดยรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-08-04 13:26:48

       วันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นวิทยากร ให้ความรู้เรื่อง "การทำผลงานวิจัยและการเผยแพร่ในระดับชาติ, นานาชาติ" ในโครงการพัฒนาศักยภาพผลงานวิจัยและการเผยแพร่ ให้แก่อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ ห้องประชุมพณิชยกุล อาคาร 14 ชั้น 4