หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมชี้แจงมาตรการป้องกัน COVID -19
ประชุมชี้แจงมาตรการป้องกัน COVID -19

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-08-04 13:26:48

         วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 น. บุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเข้าร่วมการประชุม เพื่อรับการชี้แจงมาตราการต่างๆ ในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยมี อาจารย์ระยอง ก้านดอกไม้ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการนักเรียน เป็นผู้ชี้แจง จากนั้นคุณสุจินดา (หัวหน้าแม่ครัวโครงการอาหารกลางวัน) ชี้แจงการจัดการด้านโครงการอาหารกลางวัน และมาตรการต่างๆที่ได้จัดไว้ หลังจากนั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ได้นำเสนอแผนงานในการจัดวิชาชมรม ในการเปิดภาคเรียนที่จะถึงนี้ ให้แก่อาจารย์และบุคลากรได้รับทราบ