หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการประชุมทบทวนการทำ Job Description
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการประชุมทบทวนการทำ Job Description

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-08-04 13:26:48

          เมื่อวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 9.30 น. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประชุมทบทวนการจัดทำคำบรรยายลักษณะงาน Job Description (JD) โดยมี รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการ ให้การสนับสนุนการทำงานของบุคลากร