หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เตรียมห้องเรียนและสถานที่พร้อมในการเปิดภาคเรียน
เตรียมห้องเรียนและสถานที่พร้อมในการเปิดภาคเรียน

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-08-04 13:26:48

         โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ดำเนินการตามมาตรการในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส COVID - 19 โดยได้จัดเตรียมห้องเรียน และสถานที่ต่างๆให้มีความพร้อมในการเปิดภาคเรียน และได้จัดทำแนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนและผู้ปกครองในการมาโรงเรียน