หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมบุคลากรก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ประชุมบุคลากรก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-08-04 13:26:48

         วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. ประชุมบุคลากรก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยมีรศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการ พร้อมทั้งรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ชี้แจงการปฏิบัติงาน และมาตราการในการจัดการเรียนการสอนในช่วง COVID-19 นี้ โดยโรงเรียนมีความห่วงใยนักเรียน ซึ่งมีมาตรการออกมาเพื่อรองรับในการเรียนการสอน และได้แจก หน้ากากผ้า ให้แก่นักเรียนทุกคน ในวันเปิดภาคเรียน