หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บุคลากรโรงเรียนสาธิต เข้ารับการอบรม “สื่อสารอย่างไรให้โดนใจผู้ปกครอง”
บุคลากรโรงเรียนสาธิต เข้ารับการอบรม “สื่อสารอย่างไรให้โดนใจผู้ปกครอง”

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-08-04 13:26:48

       วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการ จัดให้มีการอบรม เรื่อง "สื่อสารอย่างไรให้โดนใจผู้ปกครอง" โดยได้รับเกียรติจาก คุณอัญญาพร ธรรมติกานนท์ กรรมการผู้จัดการบริษัท อเกต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด มาเป็นวิทยากรบรรยายให้กับอาจารย์ บุคลากรของโรงเรียนสาธิตฯ