หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ศิษย์เก่าสาธิตสวนสุนันทาแนะแนวรุ่นน้องเกี่ยวกับสาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศิษย์เก่าสาธิตสวนสุนันทาแนะแนวรุ่นน้องเกี่ยวกับสาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-10-07 15:27:18

นักเรียนศิษย์เก่าโครงการภาคภาษาอังกฤษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ ปีที่ 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ภาคอินเตอร์ (LLB) ได้เข้ามาแนะนำเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนและการเตรียมตัวสอบเข้าสาขานิติศาสตร์ให้กับน้องๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินและการเตรียมให้กับรุ่นน้อง