หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ศิษย์เก่าสาธิตสวนสุนันทาสำเร็จการศึกษาระดับอุมศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยม
ศิษย์เก่าสาธิตสวนสุนันทาสำเร็จการศึกษาระดับอุมศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยม

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-08-31 19:05:39

ขอแสดงความยินดีกับ นายศณิศร ธาราประเสริฐ ศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทารุ่นที่ 74 สำเร็จการศึกษา คณะนิติศาสตร์บัณฑิต (กฎหมายธุรกิจ) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งได้รับทุนการศึกษา ณ EBS University of Business and Law

นายณัฐศักดิ์ อธิคมพาณิชย์ สำเร็จการศึกษา สถิติศาสตร์บัณฑิตสาขาประกันภัย เกียรตินิยมอันดับสอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

และศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทารุ่นที่ 74 ที่สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาทุกคน

ข้อมูลโดย : อ.จามร สิริกรรณะ