หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มาจัดโครงการ "แสดงหุ่นยนต์"
นักศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มาจัดโครงการ "แสดงหุ่นยนต์"

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-07-17 12:18:24

        วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 พี่นักศึกษา สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มาจัดโครงการ "แสดงหุ่นยนต์" ให้แก่ น้องนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ โดยมีอาจารย์เศรษฐกาล โปร่งนุช หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ควบคุมนักศึกษามาจัดการแสดงหุ่นยนต์ โดย รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การสนับสนุน ในการจัดแสดง หุ่นยนต์ให้แก่นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ พี่ๆมีกิจกรรมการแข่งขันให้นักเรียนได้สนุกสนานกับการบังคับหุ่นยนต์ โดยหุ่นยนต์ที่มาแสดงนั้น บังคับผ่านระบบ wifi ในมือถือ ซึ่งได้รับความสนใจจากน้องๆนักเรียน และสามารถนำไปเป็นแรงบันดาลใจ ต่อยอด และการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอีกด้วย