หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > มูลนิธิครอบครัวพอเพียง ร่วม ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษา
มูลนิธิครอบครัวพอเพียง ร่วม ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-07-17 12:18:24

           วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 มูลนิธิครอบครัวพอเพียง ร่วมกับ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการครอบครัวพอเพียง สู่สถานศึกษาและชุมชน ปลุกจิตสำนึกต่อต้านการคอร์รัปชัน(The project generates sufficient for a family, school and community. Raise awareness against corruption) อบรมเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และเป็นตัวแทนจัดกิจกรรมครอบครัวพอเพียงขึ้นในโรงเรียน