หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ทีมงาน TEDxBangkok ได้เข้าถ่ายทำวีดิทัศน์ขนาดสั้น นักเรียนชมรม TED Club
ทีมงาน TEDxBangkok ได้เข้าถ่ายทำวีดิทัศน์ขนาดสั้น นักเรียนชมรม TED Club

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-07-17 12:18:24

        ในวันพุธที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ทางทีมงาน TEDxBangkok ได้เข้าถ่ายทำวีดิทัศน์ขนาดสั้นที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฝ่ายมัธยม และสัมภาษณ์นักเรียนที่เป็นสมาชิกชมรม TED Club มีรายชื่อดังนี้

        ๑.ด.ช.ณฐพงศ์ วงษ์โพธิ์ดี ระดับชั้น ม.๓/๑

        ๒.ด.ญ.โชติกา ไชยยงยศ ระดับชั้น ม.๓/๑

        ๓.นายวาศิลป์ ทัพสุวรรณ ระดับชั้น ม.๔/๕

        ๔.นายกฤติน ศุขสถาน ระดับชั้น ม.๕/๕

        ๕.น.ส.วรกานต์ ตาเขียว ระดับชั้น ม.๕/๖

        ๖.นายธนธรณ์ นิลขาว ระดับชั้น ม.๖/๑

        ๗.น.ส.ภัคจิรา มานะตั้งสกุลกิจ ระดับชั้น ม.๖/๑

        โดยมีอาจารย์พชร วังมี อาจารย์ฝ่ายแนะแนวเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมซึ่งได้รับการเข้าอบรมเป็น School Ambassador รุ่นแรกของ TED Club และได้รับการสัมภาษณ์ร่วมกับนักเรียนเช่นกัน

        ทางทีมงาน TEDxBangkok ได้จัดตั้งโครงการ TED Club ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจุดประกายการสร้างพื้นที่ในการแสดงความคิดของเด็กนักเรียนในบริบทอื่นๆตามความสนใจและเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการโดยนำกระบวนการที่ใช้ในการจัดงาน TED ทั้งในประเทศและต่างประเทศมาประยุกต์ให้เหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุดของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการภายในโรงเรียน ซึ่งนักเรียนกลุ่มนี้จะต้องทำTalk ของตนเองขึ้นมา โปรดติดตามได้ต่อไปครับ