หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักเรียน ร.ร.สาธิต ได้รับโอกาสเยี่ยมชมนิทรรศการ "ของขวัญแห่งมิตรภาพ” จัดโดย สถานฑูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย
นักเรียน ร.ร.สาธิต ได้รับโอกาสเยี่ยมชมนิทรรศการ "ของขวัญแห่งมิตรภาพ” จัดโดย สถานฑูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-07-17 12:18:24

             วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (โครงการภาคภาษาอังกฤษ) เข้าชมนิทรรศการ "ของขวัญแห่งมิตรภาพ หรือ The Great and Good Friends" จัดโดยสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ณ พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินี ในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งทางสถานฑูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ได้มอบโอกาสให้นักเรียนโรงเรียนสาธิตเข้าชมนิทรรศการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จึงได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (โครงการภาคภาษาอังกฤษ) ซึ่งมีการเรียนการสอนรายวิชา English for Tour Guide เข้าร่วมชมนิทรรศการในครั้งนี้ โดยทางวิทยากรได้บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ ทำให้นักเรียนได้ทั้งความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์และฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษอีกด้วย รวมทั้ง คุณฐายิกา ดวงดาว ผู้ช่วยฝ่ายวัฒนธรรม ฝ่ายสื่อมวลชนและวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา เป็นตัวแทนมอบหนังสือ "ของขวัญแห่งมิตรภาพ Great and Good Friends" ให้กับโรงเรียนเพื่อเป็นสื่อสำหรับศึกษาค้นคว้าข้อมูลแก่นักเรียนอีกด้วย